Cookie beleid SC Everstein

De website van SC Everstein is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Preventief beleid en gedragsregels sexuele intimidatie

Preventief beleid en gedragsregels sexuele intimidatie

PREVENTIEF BELEID EN GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

 1. Gedragsregels seksuele intimidatie

Voetbal Vereniging Everstein neemt seksuele intimidatie serieus. Everstein heeft daarom de gedragsregels zoals die door NOC/NSF zijn opgesteld voor sportbegeleiders overgenomen. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

De elf gedragsregels zoals deze door Everstein zijn overgenomen van NOC/NSF:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij dit spoedig melden bij het bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.

 1. Aannamebeleid vrijwilligers

Met iedere vrijwilliger vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Voor nieuwe vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, wordt standaard een VOG verklaring aangevraagd.

Voor nieuwe vrijwilligers zal standaard een referentiecheck worden gedaan.

Iedere nieuwe vrijwilliger zal worden aangemeld bij de sportbond. Hiermee valt iedere vrijwilliger onder het tuchtrecht van de KNVB.

Iedere vrijwilliger zal op de hoogte worden gebracht van de geldende gedragsregels.


3. Vertrouwenspersoon (VCP)

a. Uitleg vertrouwenspersoon.

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Everstein voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft, hier met iemand over wil praten of een melding wil doen.

De VCP voert een actief preventiebeleid ter voorkoming van seksuele en/of grensoverschrijdende gedrag binnen onze vereniging. Mocht daar toch sprake van zijn dan kan men terecht bij de VCP met een vraag of een melding. De VCP verzorgt de eerste vertrouwelijke opvang bij een melding en verwijst indien nodig of gewenst door naar instanties die de melder verder kunnen ondersteunen. De VCP heeft ook een rechtstreekste lijn naar contactpersonen van het NOC-NSF. De VCP rapporteert de meldingen schriftelijk, eventueel anoniem, aan de voorzitter van het bestuur en geeft indien nodig/gewenst gevraagd en ongevraagd advies.

De VCP is er voor iedereen binnen de Everstein; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, vrijwilligers, bestuurders etc.

 b. Wie is de vertrouwenspersoon

Onderstaand de contactgegevens van de vertrouwenspersoon binnen Everstein
Jan Hogenhout
[email protected]
06-11721746

HIer kunt u het document downloaden

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!